Radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego

W ramach działalności Kancelaria proponujemy Spółce pomoc prawną w formie stałej obsługi bieżącej działalności. Pozwala to na optymalne zabezpieczenie przeprowadzanych transakcji, a także kontrolę legalności podejmowanych działań, nim pojawią się problemy wynikające z nieznajomości obowiązujących przepisów, czy ich nieprawidłowej interpretacji.
Zakresem świadczonych usług objęte jest zarazem doradztwo prawne, jak i reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych.
Ze względu na ciągle rosnącą liczbę obszarów poddawanych złożonym i wieloznacznym regulacjom, zróżnicowanemu orzecznictwu sądów, jak również bezpośrednim stosowaniem w Polsce prawa wspólnotowego, korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, także przez małe i średnie przedsiębiorstwa, staje się coraz częściej nieodzowne.
Doradztwo świadczone na rzecz Klienta na podstawie umowy o stałą obsługę prawną obejmuje, stosownie do otrzymanego każdorazowo zlecenia, sporządzanie pisemnych opinii prawnych, przygotowanie projektów umów, uczestnictwo w negocjacjach z kooperantami, audyt prawny firm oraz prowadzonych projektów.
Klient, korzystający ze stałej obsługi prawnej ma zapewnioną reprezentację w razie prowadzenia procesu przed sądem: powszechnym, polubownym lub administracyjnym,
Obsługa prawna dostosowywana jest każdorazowo do potrzeb i specyfiki branży, w jakiej działa Spółka.

 

W ramach stałej obsługi prawnej proponujemy Państwu następujące usługi:

  • Przygotowywanie, opiniowanie i negocjacje treści umów, których stroną jest lub może być Spółka

  • udzielanie bieżących porad prawnych z zakresu działalności Spółki, w formie ustnej, a w uzasadnionych przypadkach w formie pisemnych opinii prawnych z zakresu, prawa handlowego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz innych dziedzin prawa

  • postępowania pojednawcze, mediacje przedsądowe

  • zastępstwo procesowe przed wszystkim sądami w Polsce

  • egzekucja wierzytelności (pieniężnych i niepieniężnych)

  • obrona praw przedsiębiorcy w postępowaniu karnym<