Księgowość

Usługi księgowe świadczone przez biuro to gwarancja bezpieczeństwa i najwyższej satysfakcji z współpracy. Dobierzemy dla Państwa najbardziej optymalną ofertę i zajmiemy się istotnymi kwestiami w Państwa firmie. Wiemy doskonale, że księgowość wymaga wielu godzin sumiennej i żmudnej pracy, na którą niewiele firm może sobie dziś pozwolić. Dlatego też zachęcamy do wyboru naszego biura do wykonywania konkretnych obowiązków.

 

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

 • prowadzimy księgi rachunkowe na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,

 • przygotowujemy we współpracy z Klientem zakładowy plan kont, który spełni wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

 • świadcząc nasze usługi księgowe sporządzamy roczne sprawozdania finansowe, które są przygotowane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

 • przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie ze standardami przyjętymi przez Państwa firmę,

 • sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,

 • porządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,

 • sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT,

 • dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach,

 • tworzymy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), czy NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,

 • odpowiadając za księgowość kontaktujemy się również z organami podatkowymi.

 

 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR)

 • prowadzimy KPIR na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,

 • przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie z wytycznymi i standardami Państwa firmy,

 • sporządzamy roczne informacje o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT,

 • świadcząc nasze usługi księgowe dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w określonych terminach,

 • sporządzamy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego, a także przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,

 • kontaktujemy się z organami podatkowymi.

 

 

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

 • dbając o rzetelna księgowość prowadzimy ewidencję przychodów na podstawie danych oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta,

 • przygotowujemy okresowe raporty grupowe mając na uwadze standardy wypracowane przez Klientów,

 • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

 • sporządzamy roczne informacje o wysokości przychodów wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje podatku VAT,

 • terminowo dostarczamy powyższe deklaracje do odpowiednich organów,

 • wykonujemy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,

 • odpowiadamy za kontakt z organami podatkowymi.