Kadry i płace

W ramach naszych usług kadrowych oferujemy:

 • sporządzania list płac dla pracowników zatrudnionych w spółce Zleceniodawcy na umowę o pracę,

 • przygotowywania przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS,

 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników,

 • sporządzania deklaracji o dochodach pracowników;

 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło – w określonym przez klienta standardzie,

 • sporządzania deklaracji rozliczeniowych i miesięcznego raportu imiennego do ZUS,

 • sporządzania raportu miesięcznego dla pracownika,

 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych,

 • prowadzenie teczek osobowych,

 • sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan, wypowiadanie umów o pracę,

 • prowadzenie ewidencji urlopowej,

 • przygotowanie danych do przelewów wynagrodzeń,

 • księgowanie wynagrodzeń na konta (wg. ustalonego układu,)

 • wydruki zaświadczeń z wynagrodzeniami (brutto, netto),

 • generowanie PIT11.PIT40 (zgodnie ze wzorem podanym przez Ministerstwo Finansów na podstawie druków wydawanych przez US,

 • udział w kontrolach PIP, ZUS i UKS.